cây cảnh thủy canh Archive

Cây cảnh thủy canh

Từ trước đến nay mọi người vẫn quan niệm trồng cây là phải có đất, cây phải có đất mới có thể sống được. Tuy nhiên những năm gần đây, một phương pháp trồng cây mới ra đời đã giúp cho nhiều loại cây không cần có đất mà vẫn sống tốt được. Đó là …
Send message via your Messenger App