cây cho người mệnh thủy Archive

Cây cho người mệnh thủy

Người mệnh thuỷ tính tình vốn ôn hoà, thân thiện. Thuỷ là nước, thuỷ luôn mang đến sự tươi tốt, nguồn sống cho mọi sinh vật trên trái đất, tuy nhiên khi dữ dội thuỷ cũng có thể nhấn chìm mọi thứ. Bởi vậy để có cuộc sống hài hoà và tài lộc thịnh vượng …
Send message via your Messenger App