cây nội thất trong nhà Archive

Cây nội thất trong nhà

Nói đến cây cảnh người chơi cây thường chia ra làm cây nội thất trong nhà và cây ngoại thất. Cây nội thất là những cây có thể trồng trang trí trong nhà, trong phòng thất vì chúng hấp thụ khí CO2 và nhả khí O2 vào ban đêm, làm tăng dưỡng khí, điều tiết và …
Send message via your Messenger App